Garantie


 Hieronder vindt u de garantievoorwaarden en de informatie die wij van u nodig hebben. Op deze manier kunnen we bij eventuele problemen snel een oplossing vinden. Klachten en vragen  zullen wij alleen per mail kunnen beantwoorden. Daarnaast hebben we ook de gegevens nodig zoals onder het kopje “Informatie” is opgenomen.

 
Op alle producten die u bij ons koopt zijn onze garantievoorwaarden van toepassing, met inbegrip van alle wettelijke bepalingen omtrent garantie en conformiteit. De wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Hier is geen specifieke termijn aan verbonden.

 
De garantievoorwaarden:

–          Zuiderse Planten verleent 6 maanden garantie op bomen en planten mits deze goed worden verzorgd en aangeplant.
–          De bomen dienen geplant te zijn in de periode zoals wij deze aangegeven hebben.
–          Wanneer u bomen heeft aangeschaft in de periode 31 juli t/m 14 maart dan dient er voor      1 juni melding worden gemaakt  van schade of sterfte.
–          Wanneer u bomen heeft aangeschaft in de periode 14 maart t/m 31 juli dan dient er voor      1 oktober melding worden gemaakt van schade of sterfte.
–          De hoogstam bomen dienen te worden geplant met boompaal en boomband.
 –          Wanneer u de boom plant dient de boomspiegel (het stuk grond rondom de stam van een boom dat van boven toegankelijk is voor lucht en water) groot genoeg te zijn. Als vuistregel geldt dat de diameter van de boomspiegel 8 keer de stamomtrek moet bedragen.
 –          Voor ziektes en plagen bent u zelf verantwoordelijk en zullen dan ook door u zelf bestreden moeten worden. Al onze bomen zijn virusvrij.
–          Als er onvoldoende water of juist te veel water is gegeven valt dit niet onder de garantie.
 –          Schade veroorzaakt door onjuist snoeien, weersomstandigheden inclusief vorstschade of schade door knaagdieren, gras(kanten)maaiers en dergelijke valt buiten de garantie.

GELIEVE VOLGENDE INFORMATIE PER MAIL TE BEZORGEN OM U ZO GOED MOGELIJK VAN DIENST TE KUNNEN ZIJN:


–          Uw volledige adres.

–          Telefoonnummer(s).

–          Factuurnummer van de door uw aangekochte boom.

–          Meerdere scherpe foto’s van de boom zodat we een goede inschatting kunnen maken van de situatie.

 Graag aangeven of de aangekochte boom groen onder de bast is (met de nagel iets van de bast weghalen). Dit is een belangrijk punt voor ons: graag op meerdere plekken kijken en eventueel een foto van maken.